Одговор на секое од прашањата е 42, зар не? И покрај тоа што тоа мора да е точно, претпочитаме да поставиме 42 прашања.

Во овој сегмент се запознаваме со нашиот лидерски тим на сосема поразлично ниво. И поради тоа што обично видео не ни е доволно, се досетивме секој од нив да го дополниме со нешто што е типично за нивната работа.

А што се однесува до прашањата? Ќе откриете некои работи што никогаш не сте се ни помислиле дека ќе ги откриете :)

Во изданието овој месец: Елизабета Кастилиони, CEO A1 Digital од 2016 година