Повече от 170 000 участници в над 2000 обучения в 7 държави – това са основните цифри за груповата инициатива Интернет за всички. Благодарим на всички колеги, които се включиха като доброволци и с лекциите си помогнаха за скъсяването на дигиталната пропаст и със споделянето на знания създадоха възможности за придобиване на дигитални умения. Искате ли да научите повече? Четете по-нататък!

През 2011 година групата създаде инициативата Интернет за всички, първоначално в Австрия, а след това и в останалите държави, в които А1 Group оперира. Проектът не е еднакъв във всички страни, поради специфичните местни нужди. Много от класовете са организирани в селски райони, където достъпът до дигитални знания е затруднен. Обществени центрове, домове и училища са основните локации, на които достигаме до хората. В някои от държавите фокусът са деца и младежи, в други възрастни хора, а в трети – и двете. Това, което обединява всички проекти е, че в тях се включват колеги, че са безплатни и допринасят за стратегията ни да даваме енергия на дигиталния начин на живот.

Разходете се с нас из А1 Group и разгледайте най-големите проекти: