Грижата за околната среда, определянето на конкретни действия за намаляването на глобалното затопляне и насърчаването на устойчивия бизнес са едни от основните цели на А1. За да допринесем за нашата обща международна ESG стратегия, ние си поставихме целта да достигнем въглеродна неутралност до 2030 г., като преминем към енергия от възобновяеми източници.


»Устойчивото развитие означава да се отнасяме към себе си и към околната среда така, сякаш ще живеем на тази земя вечно«


Арон Ууд

В А1 Хърватия непрекъснато преследваме целите си, затова кандидатствахме по програма за финансиране от ЕС, наречена LIFE. Целта ѝ е да прилага, актуализира и развива политиките и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска полза. Нещо повече,

 

БЯХМЕ УСПЕШНИ!

 

Нашият проект „LIFE 4 Green Broadband“ включваше екип от осем експерти:
Мирослав Джурич, Ива Турчин, Невенка Чернека-Чудина като координатор на проектите по програмата LIFE, Горан Матош, Мая Думбович и Мартина Драгичевич заедно с Томислав Месарич като ръководител на проекта. Йелена Стипанов не е на снимката, но също е част от екипа.

Невенка (Координатор на проекта LIFE) обясни: „Нашият проект „LIFE 4 Green Broadband“ е фокусиран върху енергоспестяването и намаляването на CO2 емисиите в нашата мрежа с внедряването на безплатни решения за охлаждане и използване на възобновяеми източници, т.е. слънчева енергия. Това ще намали потреблението на енергия с 1,7 милиона kWh годишно и ще намали емисиите на CO2 с над 400 тона годишно“. Общата стойност на инвестицията е около 2,2 милиона евро, от които ЕС финансира 55%, т.е. 1,2 милиона евро. Имахме и съгласието на Фонда за опазване на околната среда и енергийна ефективност за потенциалното съфинансиране на проекта с допълнителни 200 000 евро. Този проект перфектно се вписва в зелената политика на нашата компания.

„От една страна, влязохме в програмата за зелена енергия на нашия доставчик, която осигурява производството на целогодишното ни количество енергия от възобновяеми източници. От друга страна, с проекта LIFE започнахме да използваме такива източници и на нашите мобилни станции“ – обясни Томислав, ръководител на проектите по програма LIFE.

Невенка: Целият проект беше много вълнуващ. Страхотна тема и още по-добър екип (Томислав, Горан, Миро, Ива, Мая и Йелена). Интересно е да се спомене, че ние се конкурирахме за финансиране с много други проекти в ЕС и имаше приблизително 5% шанс да получим тези средства, но знанието и опитът, съчетани с ентусиазъм и оптимизъм, са печеливша комбинация.

Томислав: Най-хубавото чувство със сигурност беше, когато ЕС ни уведоми, че нашият проект е успешен; преодоляхме най-лошото и най-трудното със страхотен екип и атмосфера. Когато правите нещо за първи път, нямате много ясна представа колко е добро или лошо. Израженията на лицата на членовете на екипа, когато за първи път отворихме платформата за кандидатстване… безценни.


»Смята се, че цифровите технологии биха могли да намалят глобалните въглеродни емисии с до 15%.«


Ива

Ива: Смята се, че цифровите технологии биха могли да намалят глобалните въглеродни емисии с до 15%. Въпреки че телекомуникационната индустрия не е голям замърсител, ние сме голям потребител на електроенергия и затова обмисляме всички начини, по които можем да намалим въглеродния си отпечатък. Използвайки електричество от ZelEn, ние гарантираме, че цялата електрическа енергия, която използваме, идва само от възобновяеми източници. Преди няколко месеца A1 Хърватия представи нов уебсайт за устойчив бизнес, за да запознае с темата своите клиенти и да представи редица инициативи, по които работим и в които те могат да се включат и да помогнат за създаването на едно по-зелено и по-устойчиво общество. Например, всеки от нас вкъщи има поне един стар мобилен телефон, който не използва. Не се колебайте да го занесете във всеки А1 магазин. Можете да сте сигурни, че ние ще се погрижим за него адекватно. При правилно изхвърляне 70-80% от компонентите на старите устройства могат да бъдат рециклирани и използвани повторно като суровини. По този начин ценните материали като злато, сребро, паладий или мед могат да се използват отново. Това е целта на кръговата икономика. В допълнение, към успеха, който постигнахме, като получихме съфинансиране от програмата LIFE за екологични дейности в нашата мрежа, интегрираната вътрешна и външна комуникация „A1 Act green“ беше отличена с най-престижната комуникационна награда в света The IPRA Golden World Awards в категория „Околна среда“!

Вече се шегуваме, че се нуждаем от повече рафтове за наградите, но сме още по-щастливи да бъдем признати като телекомуникационна компания със силен фокус върху политиките за опазване на околната среда и биологичното разнообразие. Наистина вярваме в слогана ни

#makeithappen

(бел. ред., че можем да го направим).