Когато някой ви спомене телекомуникации, информационни технологии или компания, създаваща развлекателно съдържание, може би в ума ви изплуват телефони, мобилни предавателни станции или дори музика. Въпреки това, съществуват ситуации, в които нашите техници се сблъскват с изненадващи ситуации, докато на терен поддържат мрежата. А може би и вие също. ;-)

Предоставянето на сигурна и оптимизирана инфраструктура, която осигурвява дигиталния живот на нашите клиенти, изисква регулярна проверка, поддръжка и обслужване на външните станции. Понякога, докато правят това, колегите откриват същества и следи от тях, каквито не са очаквали.