А1, като доставчик на телекомуникационни услуги, доказва своята устойчива социална отговорност, като включва екологични, обществени и корпоративни цели за управление в своята групова фирмена стратегия. Позовавайки се на »S« от ESG, социалната амбиция на Групата е да достигне до повече от 100 000 души до 2023 г. с обученията си за дигитална грамотност, като поставя специален фокус на децата и младежите. В тази история ще се срещнем с Мая и Наташа, колеги, които водят обучения за деца, a заедно с това са научили много неща и за себе си.

През юни 2021 г. A1 Македония завърши четвъртия кръг лекции от проекта, »Интернет не е просто игра…Кликайте безопасно!«, насочен към ученици от 4 клас, тази година в изцяло онлайн формат. Служителите на А1, които бяха част от този проект от самото начало, проведоха семинарите с голям ентусиазъм, давайки всичко от себе си, за да предадат своите знания на децата. Те ги научиха как да разпознават »несигурните« уебсайтове, как правилно да използват браузъри и приложения, да не споделят своите снимки и лични данни, да създават безопасни пароли и най-вече да съобщават за всичко, което им се стори подозрително или странно, на своите родители или учители.


Ние носим отговорността да образоваме най-малките членове на нашето общество.


Поговорихме си с Мая и Наташа, наши колеги и отдадени доброволци, за техния опит с проекта. Ето какво споделиха те.

Мая Савик Тодоровска
старши специалист »Жалби на клиенти«

Учителите, родителите и ние, служителите, приветствахме проекта с голям ентусиазъм. Щастлива и горда съм, че компанията ни поставя ESG в центъра на стратегията си и че инвестира в образованието на най-малките, като по този начин доказва, че сме социално отговорни хора. Опитът, който натрупах по време на работата по този проект, е огромен. Открих, че имам дарба, която не знаех, че съм имала преди. Успях да задържа вниманието на 10-годишни деца за един цял учебен час! Учиме се заедно, тъй като ученето е процес на обратна връзка и заедно се забавлявахме. Искрените коментари и енергията на децата са безценни. Именно това ме мотивира да продължа да бъда част от този проект и в бъдеще. Страстта, която изпитвам, когато съм там, е неописуема! А1 го направи възможно!

Наташа Бошковска
координатор на екип »Телепродажби«

За мен е чест и отговорност да участвам в проекта »Интернет не е просто игра…Кликайте безопасно!«. Това е уникално изживяване, особено когато децата ви показват колко сте полезни :-) В нашата работилница обсъждаме по забавен начин навиците, рисковете и времето, което децата прекарват в интернет. Ние ги учим и им помагаме да станат надеждни и отговорни потребители на дигиталните устройства и съдържание. Няма по-голямо вдъхновение от това да видим детските очи, ентусиазирани да научат нещо различно от това, което учат в училище всеки ден. Няма по-голяма мотивация от това да изслушаме техните въпроси, идеи и заключения. Това е страхотен проект и децата, които искат да знаят повече, са изключително мотивиращи. Очаквам с нетърпение всяка нова работилница и препоръчвам на всеки да преживее нещо подобно.

Очаквайте още! Имаме много А1 истории, които ще ви дадат възможност да чуете хората, ангажирани с нашите групови ESG инициативи.