Пандемията ни показа, че обществената здравна система се нуждае от подкрепа, а образователната има нужда от промяна. Разбрахме, че екологичните проблеми са много по-актуални и близо до нас, отколкото си мислим, а необходимостта от технологични решения за подобряване на живота ни нараства. Елате с нас на пътешествие в Сърбия и научете за инициативата, която A1 Сърбия стартира, за да превърне мечтите за по-устойчиво бъдеще в реалност.


»Целта на тази програма е преди всичко да се чуят нуждите на местната общност, самите хора да се включат и да им се помогне.«


Ана Борош Тодич

Ана Борос Тодич
експерт „Корпоративни комуникации“

В рамките на програма „Светът, за който мечтаете“ бяха реализирани две фази. През първата фаза на програмата наградихме три проекта на национално ниво в областта на образованието, общественото здраве и екологията.

Фаза 1 – Гласуването

Благодарение на гласуването от широката общественост, първата фаза приключи с отпускане на средства за три проекта на обща стойност 10 милиона динара (~8500 евро).

Печелившият проект в категорията Екология беше „По-добър въздух за гражданите“ на организация „Интернет обществото на Сърбия“. Той включва подобряване и осигуряване на разпространението на евтини устройства за измерване на качеството на въздуха, за да се създаде по-широка база с общодостъпни данни за качеството на въздуха в Сърбия.

Целта на проекта „Be data driven” е да осигури безплатно образование чрез използване на отворена платформа за интерактивни дейности пред компютър, предназначена както за малки деца, така и за ученици в гимназията.

Всички тези проекти ще бъдат въведени до края на 2021 г.


»Тъй като равенството между половете е много важно за нас, стартирахме проекта в сферата на общественото здраве „Мамо, как си?“.


 Той е изцяло в подкрепа на младите майки, защото смятаме, че ранното детско развитие е нещо, с което трябва да се гордеем.« – Уна Станимирович

Уна Станимирович
експерт по устойчиво развитие

Фаза 2 – Решаване на проблемите

Втората фаза на програмата имаше за цел да популяризира и подкрепи идеи и проекти, които подобряват работата с деца и подпомагат тяхното развитие в сферите на общественото здраве, образованието и екологията.

Целият фонд от девет милиона динара (~7600 евро) за изпълнението на тези проекти бяха разпределени, така че A1 дари сумата от един месечен абонамент за всеки сключен договор „Prva tarifa“ през промоционалния период.


»Ние вярваме, че повишаването на осведомеността относно проблемите на околната среда, като изменението на климата, замърсяването и кръговата икономика е първата стъпка към създаването на благоприятни условия за по-нататъшни дейности.«


Уна Станимирович

В категорията Екология проектът „Да засадим живот заедно“ на Garden Almighty представлява допълнителна учебна програма (иновативни занимания на открито) за малките ученици, където чрез отглеждане на храна, помагат на деца с онкологични заболявания.

Победител в категорията „Обществено здраве“ стана проектът „Ранно детско развитие“ на Association Logo. Той включва разработването на приложение, което съдържа образователен видео материал за деца на възраст до три години и половина.


»За нас беше много важно да преценим внимателно какъв потенциал за принос има всяка от тези инициативи.«


Ана Борош Тодич

В категорията „Образование“ спечели проектът „Playful“. В рамките на неговия обхват, 100 детски градини в Сърбия ще получат екологични играчки.

Отличените проекти ще бъдат въведени не по-късно от юни 2022 г.

#ПодкрепямеУстойчивотоБъдеще #ВъзможноЕСТеб

»Определяме за най-голяма стойност на тази програма фактът,


че обединихме нашата компания, професионалната общност, медиите, организациите и широката общественост в името на общата за всички ни мисия – а именно да създадем света, който искаме.«


Ана Борош Тодич