Само преди няколко години най-актуалният тренд, свързан с организацията на офисното пространство, беше Фън Шуи. Днес мениджмънтът се фокусира върху т.нар. AGILE подход на работното място. Напълно грешно е схващането, че AGILE представлява само цветни стикери и дъски за писане. Основата на модела е изградена върху важността на комуникацията, гъвкавостта и поемането на отговорност при взимането на решения. Запознайте се с Наталия от A1 Беларус и нейния поглед върху AGILE.

Срещнахме се с Наталия Миронова, която оглавява отдела „Развитие на бизнес и продуктови решения“, и обсъдихме с нея как екипите могат по-лесно да преминат към начин на работа тип AGILE и какви са неговите предимства.


Философията на AGILE: Пълноценна комуникация и липса на бюрократични пречки.


Наталия, какъв е твоят поглед върху модела AGILE в A1 Беларус?

С времето все по-добре започваме да разбираме как функционира и какви са предимствата му. Не следваме сляпо класическия модел AGILE. Вместо това се стараем да комбинираме най-добрите елементи от различни методи, така че да спомогнем растежа и развитието на компанията.

Какви AGILE методи използвате в твоя екип?

Все още сме съвсем нови в това, но се стараем да създадем максимално ефективни гъвкави работни процеси. В момента използваме няколко AGILE инструмента: т.нар. Канбан дъска, с която рамкираме и визуализираме един цялостен списък със задачи; седмични таргети и ежедневни екипни срещи, на които всеки споделя в рамките на две минути какво е свършил предходния ден, какви проблеми е срещнал, както и какви са задачите му за деня.


Неофициалните срещи са най-ефективният и бърз начин за решаване на належащи проблеми.


Всеки участник в срещата написва на лепящо листче проблема, който го притеснява, след това закачаме всички листчета на дъската, обсъждаме казусите и накрая решаваме кои са предизвикателствата, които притесняват най-много хора. След това дискутираме и намираме решения на проблемите заедно. #СамоПоискай
Едно от най-важните неща е ефективността. В групата ни има хора, преминали обучения за фасилитатори, които успешно прилагат подхода в работата си. Понякога по време на среща имаш нужда да обсъдиш конкретен въпрос, за да вземеш бързо решение, но колега завърта фокуса на разговора на 180 градуса и целта на срещата не е изпълнена. Този метод ни помага да се придържаме към основната тема на дадена дискусия.

В момента има ли някакви конкретни насоки за развитие на AGILE метода в компанията?

Да, разбира се. Основната ни цел е да създадем процес за пускане на продукти с участието на отделите, които са ангажирани с тях. Ние не работим изолирано само в нашия отдел – част сме от по-голяма система, в която всички процеси са взаимносвързани. Поради тази причина е важно да бъдем на една вълна. Вече сме споделяли с други отдели наши идеи или натрупани впечатления след стартирането на големи инициативи. Например, след пускането на тарифен план се срещаме с всички участници в проекта и обсъждаме предимствата, недостатъците и проблемите, които сме срещнали в работата си. Това ни помага да променим начина си на работа, за да избягваме същите проблеми в бъдеще.

Кое е първото нещо, на което трябва да обърнат внимание екипите, които искат да използват метода AGILE ?

Най-важното нещо, което не трябва никога да забравят, е че никой не си е самодостатъчен – всички зависим от останалите. Екипите трябва да приемат това и да бъдат готови за промените, които носи този метод на работа. За да протече по-гладко процесът, могат да започнат с неформални срещи на по чаша кафе. Предимството на този метод е, че преходът е много плавен, хората не разбират кога са станали част от него и са много по-склонни да приемат промени. Друг важен аспект е визуализацията на нещата. Още с поставянето на задачи на дъската хората се мотивираха и започнаха да се състезават помежду си. Разбира се, трябва да провеждате редовни срещи с всички участници, както и да събирате обратна връзка от тях. Не може просто един ден да влезете в офиса и да съобщите на хората, че започвате да работите по метода AGILE – това е дълъг процес.

Как прилагаш метода AGILE извън работата си?

Четох как този метод може да бъде приложен в семейството, но лично аз не използвам дъски и други подобни техники в личния си живот. За мен по-скоро е нещо като професионално изкривяване. Много от нещата в домакинството ги разглеждам през призмата на процеси, изградени вътре в екипа ни. Например, когато планирам деня си, използвам някаква разновидност на Канбан: какво трябва да направя, какво мога да направя и дали съм удовлетворена от резултата. Понякога прибягвам до т. нар. процес по улесняване, за да достигна до някакво решение със семейството и приятелите ми.

А вие започнахте ли да използвате метода AGILE в работата си? Ако отговорът е „да“, бихме искали да чуем вашите истории!