Започваме да го правим още щом видим дневна светлина за първи път и в най-добрия случай никога не спираме. Става въпрос за ученето. Докато в миналото най-голямото предизвикателство беше да направим знанието достъпно, то днес то е да открием най-доброто за себе си от огромните възможности за образование. Каним ви на разходка в света на ученето в компаниите от A1 Group, за да откриете повече за мотивацията и методите за учене, които използваме.

Напредващата дигитализация и новите възможности, които модерните технологии носят със себе си, водят до развитие във всички области на нашия живот, включително и в начина, по който учим днес. Повече от всякога имаме нужда от холистичен, интегриран подход, който да надхвърля традиционните методи за обучение. Ученето трябва да се разглежда като част от ежедневната работа, която се случва и извън формалните формати, като обучение на живо или онлайн. То включва и проучвания, опитването на нови неща или обмяната на опит и взаимодействието с експерти и опитни колеги (социално учене). Затова фокусът на екип „Управление и развитие“ на A1 Group се измести в последните години: докато в миналото екипът беше зает основно с подготовката на съдържание за обучения, днес вижда себе си по-скоро като фасилитатор и спътник в промяната. В допълнение към класическите задачи, като правенето на знанието (все повече дигитално) достъпно, това включва и всичко, свързано с устойчивата промяна на поведението в съответствие с корпоративните цели.


»Ученето и личностното развитие не могат да бъдат делегирани. Те са нещо, което всички трябва да направим сами за себе си, като поемем контрол над индивидуалното си образователно пътешествие. Ние, като HR, помагаме, като предоставяме инструменти и методи.«


Ева Цеетнер, директор "Човешки ресурси" на A1 Group.

Какво е подходящо за мен?

Днес почти няма обучителни курсове, които да претендират за изчерпателност. Разнообразието на дигиталния свят се отразява и на света на ученето. Интернет, онлайн платформи, уебинари или книги – учещите могат да избират измежду пълната гама от възможности и почти всички формати са предназначени за различни таргет групи и нива на знания. Единственото, което ни остава, е да намерим точно това, което ни трябва. Но как? Чрез изкуствен интелект. В А1 нееднократно сме тествали различни инструменти за откриване на съответствие с уменията. В зависимост от интересите на участниците и техните текущи умения тези инструменти им помагат да открият подходящ професионален профил. Системата разпознава възможни дефицити и веднага предлага подходящо учебно съдържание. Платформата eCampus на А1 в момента предлага 2 830 дигитални обучения на различни езици, които са достъпни за всички 18 000 служители на А1. Все пак, пасивната консумация на знания не е достатъчна. От гъвкавите методи за работа научихме колко е важна ретроспекцията, т.е. преглед на свършеното. От днешна гледна точка отворената дискусия за придобитите знания и умения и прилагането им на практика, както и трансферът на знания, са най-добрият начин да се осигури успешно и устойчиво развитие.

Зададохме един въпрос на екипа на А1, за да научим повече: Защо ти харесва да учиш? Ето и отговорите, които получихме:

 

Големият брой различни образователни инициативи на местно ниво също показват важността на ученето в А1. Дали стандартни или базирани на игрови методи, целта навсякъде е една и съща: да направим индивидуалното развитие на уменията колкото е възможно по-лесно. #MakeItHappen

А1 България: (Виртуален) клуб на знанието

Клубът на знанието в А1 съществува от години. Като част от него служители от компанията споделят своята експертиза по теми, свързани с бизнеса, с други колеги. Заедно с всички останали трансформации от последните месеци, на 16 март 2020 трансформирахме и нашия клуб във Виртуален клуб на знанието. Тази стъпка ни позволи да разширим обхвата му като организираме повече обучения и включим повече колеги. Досега сме провели повече от 340 сесии по 39 теми, които са водени от 30 лектори и са постигнали близо 5 500 участия. Топ 3 на темите, които се радват на най-голям интерес, са „MS Excel“, „Моделът DISC – основни поведенчески стилове“ и „Управление на времето“. Емил, когото ви представихме по-рано в нашата история, не само обича да учи, но и да преподава и е един от лекторите ни, като темите на неговите обучения са „Мобилни мрежи и услуги“ и „Мобилни технологии: LTE/EPC, VoLTE и VoWiFi“.

А1 Македония: 50K Learning Challenge

Предизвикателството за достигане на 50 000 обучения ни помогна да създадем в компанията култура на учене, фокусирана върху бъдещето, давайки в ръцете на всеки от служителите инструментите, които да използва по най-добрия начин в свой и на компанията интерес. Обявен като предизвикателство с игрови елементи и подкрепен с обяснение за причината ЗАЩО се прави, проектът целеше да ускори развитието. Стремим се да бъдем разпознавани като учеща компания, добър работодател, чиято стратегия е да предизвиква статуквото и да създава любопитство като бранд. Процесът по постигането на 50 000 обучения премина през две фази:

• Мотивиране на колегите да учат това, което могат да приложат на практика, и повишаване на тяхната ангажираност

• Проследяване на ефективността и развитието

Подходът ни беше да геймифицираме обучителния процес и да създадем симулации, насочени към промяна на поведението на колегите и постигане на промяна.

Vip mobile, Сърбия: Гласът на потребителите!

По време на пандемията от COVID-19 искахме да осигурим подходящи учебни материали, които да отговарят на ситуацията, както и на нуждите на потребителите. Затова създадохме анкета във вътрешната ни социална мрежа, за да съберем предложения за теми за обучения от нашите колеги. Изпълнихме обещанието си и осигурихме всички желани 14 обучения, сред които най-популярно беше това за кибер сигурност, достигайки 650 участника. Много от темите бяха съпроводени от онлайн обучения по т.нар. soft skills. Освен това отговорихме на нуждата на организацията да покрием теми, подкрепящи новия начин на работа, като уроци, свързани с виртуалните срещи и инструменти и нашия виртуален магазин.

А1 Словения: Ноу-хау за различни индустрии

Тъй като между компании от различни индустрии могат да се направят множество паралели, от март започнахме да провеждаме уебинари по темата. Те се провеждат под формата на дискусия между главни изпълнителни директори и целят споделяне на добри практики между компании. В А1 Словения непрекъснато насърчаваме развитието на нашите служители и наблягаме на важността на придобиването на нови знания. Дигиталните платформи предоставят на колегите различен тип съдържание, което им помага да учат и придобиват нови умения за бъдещето. Тези колеги, които са в пряк контакт с нашите клиенти, редовно участват в различен тип инициативи за оценка (тестове, ролеви игри, куизове), които са насочени към подобряване на техните комуникационни и търговски умения, както и към повишаване на знанията им за продуктите и услугите на компанията.

А1 Австрия: Новото нормално в работата

За изпълнителните директори повечето дистанционна работа означава нов начин за управление – базиран на доверие за постигането на по-високи резултати. В А1 Австрия мениджърите бяха подкрепени в този процес чрез нов формат за обучение – COOC (Corporate Open Online Course/Корпоративен отворен онлайн курс) на тема „Новото нормално в работата“, който въведохме през август и който им даде възможност в рамките на 3 седмици да научат практически подходи и да получат съвети и идеи. От „Мотивационен понеделник“ до „Петък с приятели“, програмата беше разработена така, че да бъде разнообразна, с кратки задачи, сесии на живо с външни експерти и топ мениджъри от компанията, както и с възможност за обмяна на идеи с колеги. Форматът беше организиран изцяло в MS Teams и използва широката гама от инструменти за взаимодействие, които платформата предлага.

А1 Хърватия: Pub Quizzes

Викторините са страхотен начин за ангажиране на хората и за подобряване на знанията им за компанията. През лятото на 2020 организирахме 16 онлайн викторини, в които 220 служители отговаряха на популярни въпроси и такива, свързани с дейността на А1 Хърватия. Проверете и своите знания: Знаете ли кой хърватски град е първият умен град? Как се казва платформата за дарения на А1? Кои са основите на стратегията на A1 Group? Почти всеки път печелеше различен отбор, което ни доказа, че любопитството и ангажираността на колегите ни са на високо ниво. Всички се позабавлявахме, смяхме се, научихме нещо ново и спечелихме награди. Ученето чрез геймификация сработи!

Непрекъснато учене в А1 Беларус

Последните предизвикателства на модерните времена дадоха летящ старт на цялостен преход към дигитално образование. Горди сме, че всички образователни събития в А1 Беларус от март 2020 насам се провеждат онлайн. Екипът се интересува най-вече от уебинари на различна тематика, свързана с прихология и по-специално техники за освобождаване на напрежението. Нещо повече, организирахме „Маратон на щастието“ през лятото с повече от 80 активни участници. Преходът към 100% дигитализация в сферата на образованието допринесе и за развитието на вътрешната менторска програма. Освен това създадохме и онлайн библиотека и досега, през трите месеца на съществуването ѝ, са свалени 2 322 книги!

A1 Group: Тема на месеца

С по-таргетиран подход и повече персонализирани обучения за специфични целеви групи, обновената инициатива A1 Learning Topic ни помага да разбираме по-добре темите, свързани със стратегията на A1 Group. #A1LearningTopic обяснява всяка тема накратко, подчертавайки защо тя е от значение за нас и какво точно правим в компанията в тази посока. Примери за такива теми са 5G, Marketing Automation и Cloud. Като изключим задължителните курсове, най-посещаваните обучения в компанията са по темите за Robotic Process Automation и Agility.