Социалната отговорност е в основата на бизнес операциите във всички държави на А1. Нашите ESG цели отразяват отговорността ни в областите: околна среда, социална политика и управление. Нека обаче поставим „Е“ (environment – околна среда) в центъра на тази история. A1 Group си постави екологичната цел да насърчи кръговата икономика до 2030 г., като рециклира 50 000 стари устройства годишно.

Нека да погледнем към А1 Словения и към това какво правим, за да допринесем за постигането на нашата екологична цел.

В продължение на няколко години вътрешният еко екип на A1 Словения и ESG групата прилагат идеи и инициативи, с които да направим нашите процеси и работни места по-зелени. По този начин намаляваме и нашето въздействие върху околната среда. Стремим се да постигнем целите си чрез намаляване на въглеродния ни отпечатък, разхода на гориво и емисиите, като използваме хибридни превозни средства, повишаваме енергийната ефективност в нашите фиксирани и мобилни мрежи, както и като използваме по-енергийно ефективно оборудване и устройства. Подобряваме работната си среда, като я правим по-зелена чрез ограничаване на разхода на хартия. Също така пием вода от чешмата и рециклираме. Освен това на покрива в централната сграда в Любляна беше създадено специално място за пчелите, които също станаха част от нашето А1 семейство. Те играят важна роля в нашата екосистема, затова се ангажирахме да продължим да търсим възможности за по-нататъшно развитие на отношенията с тях. Стремим се да оставим малки, но значими следи.

Наясно сме, че има много възможности за подобрение и с нашите ESG цели допълнихме усилията си за намаляване на въздействието върху околната среда. Основният ни бизнес е свързаността. Мобилните телефони се превърнаха в незаменими устройства, които улесняват комуникацията на всички. Повече от 700 000 от нашите клиенти използват поне един мобилен телефон. Какво се случва обаче, когато спрат да го използват?

Знаете ли, че 80% от телефоните могат да се рециклират?
И все пак в световен мащаб само 10% реално се преизползват. Имайте предвид обаче, че само един неправилно рециклиран телефон може да замърси 132 000 литра вода!

Кръговата икономика е област, в която всеки от нас може да остави следа. Тази година разширихме активностите си за събиране на стари телефони в нашите магазини и сред служителите. Повишаваме осведомеността за правилното изхвърляне на старите телефони сред колегите ни, потребителите и обществеността. Нашият колега Денис Обровник, който донесе цели 22 телефона само през последния месец, споделя:

Denis Obrovnik

»Наясно съм, че имаме само тази планета.

Трябва да се уверим, че я оставяме на нашите деца и бъдещите поколения, както бихме искали да я получим. Най-малкото, което мога да направя, е да бъда отговорен, а също и да поканя родителите, приятелите и познатите си да действат отговорно.«

Повишаването на осведомеността относно замърсяването с устройства е от съществено значение във времената на бързо индустриално развитие. Това обаче не е достатъчно. Ето защо A1 Словения направи крачка напред и добави три рециклирани модела мобилни телефони в нашата гама от устройства. Те не попадат в кошчето, а получават нов живот. С купуването на стар, но рециклиран телефон, допринасяме за намаляването на CO2 емисиите в природата. Колегата ни Мая Краваня също е ентусиазирана от идеята и вярва, че …

Maja Kravanja

»рециклираните телефони са стъпка към онези клиенти, които вече имат отговорно и устойчиво мислене.

Ставаме все по-информирани относно важността на удължаването на живота на нашите устройства, като така намаляваме екологичния си отпечатък и помагаме на нашата планета.«

Zlatka Poličar

» Заедно с колегите си поставихме някои много амбициозни цели, като се ангажирахме да действаме етично както на работното място, така и у дома.

Ние сме наясно, че няма вълшебна пръчка, която би могла да се справи с изменението на климата с един размах, но ще продължим да информираме обществото за отговорното изхвърляне на отпадъци. Ще продължим да търсим вдъхновение за многобройни дейности и инициативи, които да помогнт на планетата, с която всички се гордеем.«