Динамиката е нагласа, философия, начин да виждаме нещата, нов начин на мислене. Тя е изкуство, а не наука. Нейният смисъл е да развива, да променя, да адаптира към обстоятелствата. Тя е нещо, което сме, а не нещо, което правим. Вижте как се случва това в Хърватия!

Управлението на динамиката се извършва чрез различни гъвкави методологии и рамки, повлияни от повтаряемостта. Тези методологии са отворени за променящите се във времето изисквания и насърчават постоянна обратна връзка от крайните клиенти. Различните екипи работят върху даден продукт и тази работа е организирана по начин, който я превръща в приоритет за бизнес или клиента. Целта на всяка итерация е да се създаде работещ продукт.

Гъвкавите методологии насърчават отборната игра, комуникацията лице в лице и това да се разчита един на друг. Важно е да се работи заедно, за да се създадат продукти едновременно срещащи нуждите на клиентите и целите на компанията. Сред най-популярните гъвкави методологии са Scrum, Kanban, Lean, Extreme programming и др.

Ivana Mandušić Hrupački

Гъвкави в А1 Хърватия

Тъй като непрекъснато искаме да се учим и да споделяме добрите практики в А1 Group, Ива, която работи в ПР екипа, направи изследване по темата и поговори с Ивана Мандушич Хрупачки от Digital Transformation офиса, който координира повече от 10 динамични екипа, работещи по различни проекти. Ето какво разбра тя:

„Първите динамични екипи бяха сформирани през май 2017 година. Искахме да приложим различни подходи и нагласи за създаването на много важни продукти по това време. Научихме, че динамиката може да даде на екипите ни отворено съзнание и да им помогне да направят онова „екстра усилие“, да разберат нуждите на клиентите по-задълбочено и така да им предложат по-добро клиентско преживяване. В допълнение, на екипите бе дадена възможност да се самоорганизират и да се фокусират върху изключително важните E2E (Exchange 2 Exchange) взаимоотношения“, разказа Ивана.


 »В крайна сметка, установихме, че това беше правилен ход – екипите надминаха очакванията за своето представяне!«


„Засега работата на всички екипи касае продукти и услуги, свързани с програмата за дигитална трансформация. Тъй като основната цел на трансформацията е да дигитализираме себе си като компания и да обогатим дигиталното клиентско преживяване, смятаме, че имплементирането на методологията Scrum e перфектен избор“, казва Ивана.

 

Какво научихме дотук?

Поговорихме с няколко колеги от екипите и ги помолихме да споделят какво са научили дотук, колко по-различно е да се работи в такава среда в сравнение с традиционната бизнес среда и кои са сферите, които имат нужда от подобрение.

Екип Digital
Customer Experience

»еднновременната работа
е ключът към успеха.
«

„Това не беше първото ни „гмурване“ в динамиката, ние сме един щастлив екип, вече свикнал да работи по този начин. Все още помним „стария“ начин на работа, където създателят на концепцията иска да разработи А, клиентът иска В, а поради технически органичения, ние можем да предложим С. Интензивното взаимодействие и едновременната работа между страните позволяват разработването на качествени, ориентирани към клиентите продукти и това е основната разлика.“

Екип Sales
Frontend

»Ранните грешки
са супер.
«

„Разбрахме, че грешка, направена в ранните фази на разработването на продукти е супер! Тя ни дава безценна информация за следващите повторения в процеса, преди да сме похарчили много пари или време. Другото важно откритие е, че въвличането на крайния клиент в процеса на разработка ни позволява да създадем продукт, който има по-висока стойност за него.“

Екип B2B
»Да изградим
доверие помежду си.
«

„Интерактивен подход, по-бързи резултати, фокусиран, отдаден екип, който е по-удовлетворен накрая. Научихме се как да градим доверие помежду си, да поемаме отговорности, да действаме извън стриктната рамка на длъжностната си характеристика.“

Екип My A1
Self-Care App

»Мислете извън
кутията
«

„На първо място, научихме се да се слушаме и да слушаме клиентите, да реагираме на обратната връзка и да се фокусираме върху разработката на наистина ценни неща. На второ място – научихме се да мислим „извън кутията“ и да общуваме по-пълноценно. Непрекъснато се питаме „какво искаме да постигнем с това или онова?“, „какво научихме от това или какво можехме да направим по-различно?““

Екип Door
To Door

»Всичко
е фокус.«

„В динамичните екипи всичко се върти около силния фокус върху проекта и е невъзможно да не мислим за всеки детайл от различни ъгли. От самото начало на процеса на разработка на продукта, ние ежедневно получаваме обратна връзка от останалите членове на екипа и от клиента относно неща, за които дори не сме се замисляли, но така решаваме моментално.“

Екип Digital
»Грабнете шанса
и опитайте!

„Научихме, че да си част от динамичен екип означава да се самоорганизираш, че имаш невероятната свобода да взимаш решения, но също и огромната отговорност за крайния резултат. Така е, защото по време на целия проект ние работим неуморно по подобряване на процеса и самите себе си. Силно препоръчваме на всички колеги, ако имат възможност да станат част от подобен динамичен екип, да го направят!“

Следващи стъпки

„Имаме много планове. Преди всичко искаме да въведем agile@scale. Това означава промени в редица процеси и в ежедневната ни работа, като например измерване на представянето на съответните екипи, доставки, стандартизиране на новите роли като например Scrum master. В същото време, работим върху изграждане на мрежа от обучители за новите екипи. И на последно място, но не по важност, работим непрекъснато по популяризирането на идеята чрез нашата дигитална академия и програмата за обучение в дигитални умения“, казва Ивана.