В последната ни А1 история ви представихме амбицията на A1 Group да реализира устойчивите си ESG цели. Тази история ще ви отведе на пътешествие, за да ви запознае с различните дейности в компаниите от нашата група насочени към околната среда, обществото и разнообразието сред служителите и гражданите. Нека се вдъхновим!

С почти 18 000 души, работещи за A1 Group, имаме много възможности да разпространим духа на устойчивото развитие. Някои от мерките, представени по-долу, имат пряко въздействие върху нашите ESG цели, докато други просто допринасят за спирането на изменението на климата или подпомагат природата и околната среда.

 

 

Околна среда, общество и корпоративно управление (ESG) в А1 България

E! В А1 България имаме два добре развити центъра за рециклиране, където ремонтираме и рециклираме хиляди крайни потребителски устройства, като декодери, модеми и други. Имаме и пет хибридни базови станции, захранвани от слънчева енергия, като по този начин намаляваме CO2 емисиите. Като част от неотдавнашните реконструкции, централата на А1 стана енергийно ефективна с нова система за осветление, изолация, обновяване на фасадите, климатична инсталация, слънчево подгряване на водата и разделно събиране на отпадъците. Нашият автомобилен парк включва хибридни модели и постепенно преминаваме от дизелови към бензинови автомобили, които отговарят на европейските стандарти.

S! Ние предоставяме обучение за медийна грамотност на над 2000 деца всяка година, а от 2019 г. се фокусираме и върху намаляването на дигиталната пропаст със специални сесии за възрастни над 55 години, като част от нашата инициатива »Интернет за всички«.

G! Разнообразието между половете вече е норма, тъй като 46% от всички служители са жени и виждаме подобни резултати и за ръководните ни длъжности. Темата »Compliance« (спазване на законовите разпоредби и бизнес етиката) е интегрирана в ежедневния ни бизнес и се подкрепя от редовни информационни кампании и обучения.

A1 Австрия: »А1 Мрежа за LGBT+ служители и приятели«.

Гюнтер Мандл, съосновател на LGBT+ мрежата заедно с Ева Вуич: »С Ева вибрираме на една честота. И двамата сме открити и обичаме работата си в екипи с много отворена и разнообразна култура. В същото време знаем, че не е толкова лесно за всички: Има много LGBT+ колеги, които се притесняват да бъдат себе си на работа. Някои дори се страхуват от отрицателно въздействие върху кариерата или социалния им статус. И въпреки подобрените закони за равноправие в Австрия, нашето антидискриминационно законодателство все още има нужда от подобрения.

 


Затова, защо да не поставим основите на нова инициатива?


Обединихме се с други ангажирани колеги от A1 Австрия и A1 Digital и инвестирахме много свободно време, за да стартираме нашата »А1 мрежа за LGBT+ служители и приятели«. Тя ще се фокусира върху повишаване информираността по LGBT+ теми на работното място. Искаме да подобрим културата ни на работа: Всеки, независимо от сексуалната си ориентация, може да разчита, че А1 активно предлага безопасна и подкрепяща среда. Просто бъдете себе си в офиса. Това е всичко, което има значение.«

A1 Словения – Всяко действие е от значение

Социалната отговорност е в основата на бизнес операциите в А1 Словения. Зелената работна среда насърчава и вдъхновява служителите да започнат да мислят отговорно във всички свои работни процеси. Затова имаме разделно събиране на отпадъците на работното си място и пием вода от чешмата.

Нашата централа в Любляна има зелен покрив, на който е засадена тлъстига. Покривът е енергийно ефективен и екологичен. Той е дом на шест кошера, за които се грижат служителите, заедно с местния ни пчелар. Искаме да разпространим значението на пчелите с различни проекти и инициативи както у нас, така и в чужбина. Организираме инициативи за почистване за екипа на А1 и също така каним деца и младежи да участват. Наясно сме, че уважителното отношение към природата е ключът към бъдещето на следващите поколения.

A1 Беларус: #ionline

#ionline е дигитално доброволческо движение, стартирано от A1 Беларус. То е за всички, които са готови да споделят знания с тези, които се нуждаят от помощ, за да изследват света на мобилните технологии. За да участва в проекта, доброволецът трябва да намери човек, който има нужда да се научи как да използва мобилните интернет технологии. Доброволецът трябва да се регистрира на страницата на проекта https://ionline.a1.by/. Регистрацията на официалния сайт дава възможност на доброволците да предоставят 1 GB безплатен интернет трафик на абоната, когото доброволецът планира да обучи. Част от проекта е и специалният Telegram-канал, който предоставя на доброволците съвети как да улеснят запознаването със света на мобилните технологии за новодошлите, както и подробни инструкции, които могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта.

A1 Македония – Здравословна среда за нашето бъдеще

В A1 Македония показваме ангажимента си към корпоративната отговорност по много начини. През изминалата година популяризирахме електронно плащане (електронна сметка), за да спестим хартия. Стартирахме нашия пилотен проект »А1 еко-автобус« и организирахме транспорт за служителите в района на Скопие през зимните месеци, за да намалим използването на собствените им превозни средства. Купихме електрически скутери, за да стигаме до мястото на външни бизнес срещи по начин, щадящ околната среда, и заменихме стари, неефективни климатични системи с цифрови скрол-компресори, за да спестим енергия. Поставихме отделни кошчета за боклук на всеки етаж от нашата сграда, за да избегнем смесване на пластмасовите и хартиени отпадъци и осигурихме стъклени бутилки за всички служители.

В рамките на две години обучихме над 2000 четвъртокласници на безопасна работа с интернет, създадохме дигитална брошура, достъпна на уебсайта на А1, и планираме да продължим онлайн програмата си.

A1 Хърватия: Green@A1

През есента на 2020 г. A1 Хърватия стартира обширна вътрешна информационна кампания »Green@A1«. Началото на кампанията беше виртуално кафе с Иржи Дворянчански, главен изпълнителен директор на клъстера Македония и Хърватия. Като част от предизвикателството »Green Guru«, той обеща да кара велосипед до офиса оттук нататък и по този начин да мотивира екипа на А1 да предприеме свои собствени мерки. В допълнение, създадохме анимирана информационна графика, където се визуализират различните дейности на A1 Хърватия в областта. Тя предоставя и съвети как всеки от нас може да допринесе, като намали личния си CO2 отпечатък. Зелени бяха не само сервираните напитки, но и темите за дискусии във вътрешната социална платформа. Това обаче нямаше да е новаторска кампания, ако не бяхме допринесли и с нашето технологично ноу-хау: A1 Хърватия предоставя IoT решение за управление на отпадъците, което ще бъде дарено на Природния парк Биоково и популярната стъклена площадка (Skywalk) в него.

Vip mobile – Опазване и почистване

Ангажираността и грижата за околната среда винаги са били част от стратегията на Vip. Нашите служители се грижат за околната среда, като пестят енергия, вода и други ресурси. В работните зони са поставени контейнери за рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал, докато електронните отпадъци се събират отделно и се рециклират в съответствие със законовите изисквания.

Опитваме се да увеличим броя на хибридните базови станции, които използват слънчева и вятърна енергия. Въз основа на този пример искаме да насърчим използването на възобновяеми енергийни източници. Развитието на екологичното съзнание сред сръбските граждани ще продължи като част от нашата по-широка инициатива »Ecomotive Serbia«. Част от инициативата беше почистването на реките ни, където около 1 000 доброволци събраха повече от 400 кубически метра отпадъци от бреговете на 20 реки в Сърбия само за два месеца.